Се за покривот од А до Ш

Конфигурирај го сопствениот Брамак Систем

Чекор 1 - Основни карактеридтики на покривот


м² *

Изберете систем:
Основен тип на покривот:

  • лин. м.

  • должни м.

  • должни м. *

  • должни м.

  • должни м.

*


° *

должни м. *

Продолжи

Чекор 2 - Основни компоненти на покривот

Систем за одводнување

Компонента од типот Сигурност. Служи за одвод на дождовната вода.

Вентилација на покривот (систем)

Систем од типот Удобност. Се грижи за вентилацијата на покривот. Го обезбедува проветрувањето на просторот помеѓу хидроисолационата фолија и ќерамидите и се постигнува природна вентилација од стреата кон слемето.

Подпокривна фолија

Систем од типот Удобност. Му овозможува на покривот да дише, и овозможува на водената пареа да продре одвнатре нанадвор; заштита од вода која може да навлезе однадвор навнатре која настанува поради разликата во притисокот; го оддржува покривот сув, и на тој начин го продолжува неговиот век на траење; ја подобрува микроклимата во подпокривниот простор.

Ували (систем)

Компонента од типот Заштита. Служи како врзувачки елемент меѓу две покривни површини и штити од навлегување на вода меѓу двете покривни површини.

Модели на ќерамиди

Компоненти од типот Сигурност. Ги вклучува подолу наведените 7 основни вида на ќерамиди и 2 посебни (1/2 и завршна ќерамида). Половинката ќерамидата служи за прецизност и сигурност кога има сечени ќерамди во делот на увалата и косата стреа. Се користи и околу покривниот прозорец. Завршната ќерамида се користи за убаво, сигунро и естетско обликување на косата стреа на покривот, добра визија, заштита од навлегување на дожд и навлегување на снег. 1/2 и завршната ќерамида автоматски се додаваат во конфигураторот по потреба. При наклон на покривот од над 45 степени кон ќерамидите се додаваат и специјални држачи за дополнително прицврстување.

Задржување на снегот на покривот (систем)

Компоненти од типот Сигурност. Служат за задржување на сенгот врз покривот што е можно подолго. Бројот и поставеноста на компонентите зависи од наклонот на покривот и локацијата.

Компоненти за слеме и грбина

Компоненти од типот Удобност. Компонентите за слеме ги осигуруваат критичните зони на покривот и вршат дополнителна функција за вентилација.

Сува монтажа на слеме и грбина

Компоненти од типот Удобност. Обезбедува добро затварање и квалитена вентилација низ отворите во средишниот дел на материјалот. Секој еден од трите компоненти се комбинира со универзален држач за летви кој служи за сигурно прицврстување на слеменогребените летви. Елементот се монтира брзо и едноставно и сигурно и дава можност за индивидуално прилагодување на висината.

Покривна опшивка (систем)

Компоненти од типот Спокојство. Служи за низ заеднички на оџаци и за остварување на дата ѕид / покрив.

Систем за движење по покривот (стапала)

Компоненти од типот Безбедност. Служи за безбедно движење по покриот. Се состои од 2 ќерамиди стапала, стапало и 2 држача.Сигурност на покривот

Компоненти од типот Безбедност. Служи за безбедно движење по покривот.

  • Сигурносна кука
Осветлување на покривот

Компоненти од типот Удобност. Компоненти од типот Удобност. Се користи за излез на покривот, осветлување и проветрување на ненаселени тавани.

Пробиви низ покривот

Компоненти од типот Спокојство. Одвод се користат се за одведување на мириси и гасови и помагаат за дополнително вентилација. Плочка антена е погодна за прикажување на багажници за антени и сателитски чинии.

Сончеви колектори Брамак

Компоненти од типот Енергија. Ја обезбедуваат дополнителната енергија во домот. Можат да бидат интегрирани и надворешни. Нивниот број се определува од бројот на жителите во куќата.

Фотоволтаици

Компоненти од типот Енергија. Фотоволтаичниот система Брамак In DaxR од високо квалитетни поликристални модули е наменет за совршена интеграција во покривот.

kWh/година

Назад Продолжи

Чекор 3 - Регистрација

*
*
*
*
Назад Продолжи