Се за покривот од А до Ш

Прицврстување на сите сечени ќерамиди по грбините