Се за покривот од А до Ш

Поставување на подпокривната дифузиона фолија