Се за покривот од А до Ш

Вентилација низ покривот