Се за покривот од А до Ш

Ширина на конструкцијата