Се за покривот од А до Ш

Зошто најдобриот еко избор - дел 1?