Се за покривот од А до Ш

Соларен циклус за загревање на вода за домашни потреби

Загревање на вода

Носителот на енергија(1) во овој систем претставува смесиа од вода и антифриз (работен флуид). Водата се загрева во колекторот(2) од сончевите зраци. Кога температурата во колекторот(2) ќе ја премине температурата во долниот дел соларниот бојлер(3) со околу 5ºС, се вклучува циркулациона група (пумпата - 4). Работниот флуид(1) преминува преку цевките во бојлерот(5) и ја пренесува топлината од апсорберот до околната вода за употреба. Изладениот работен флуид одново се одведува кон колекторот(2), за да биде загеран од сонцето.

Одредување на нужната површина за производство на топла вода.

Одредување на потребната површина за производство на топла вода.