Се за покривот од А до Ш

Системи за одводнување Stabicor MКомпонента од типот СИГУРНОСТ - Одведување на дождовна вода.

Олуците, вертикалните олуци и компонентите за обликување се од поцинкуван лим со покриеност. Предностите се поголема стабилност, ниска цена за поквалитетен материјал со долг живот без дополнително одржување и без бојадисување на олуците. Издржливост при големи температурни разлики.

Предности на StabiCor M:

Отводнителна система Stabicor M

 • Брз и лесен за инсталација
 • Клик клак систем без лемење и лепење
 • Екстремна стабилност
 • Висококвалитетен материјал
 • Долг живот без дополнително оддржување
 • Издржливост на големи температурни разлики
 • Без бојадисување на олуците
 • Олуцте, вертикалните олуци и останатите компоненти се од поцинкуван лим со покриеност

 

Технички карактеристики
Материјал: поцинкован лим, бојадисан
Боја: кафеава RAL 8017
Големина на олукот: Ø125
Големина на цевки за сливање вода: Ø100

*Кај двоводен покрив со должина на стреата> 15 m потребни се 2 водособирни рачви
** Кај двоводен покрив со должина на стреата <15 m неопходно е 1 водособирна рачва

Како заедничка база за пресметка според DIN18460 важат следниве вредности за големина на профилите:

Плоштина на основата на покривот за одводнувањеГолемина на олукот - дијаметар (мм)Големина на цевка  Ø
до 60 м2 100 (целосна ширина 250)
125 (целосна ширина 280)
80
до 100 м2 125 (целосна ширина 280) 100
до 170 м2 150 (целосна ширина = 330) 100

*Според DIN18460 за одводнување на страна од покрив со основа до 100 м² користиме олук со дијаметар 125 мм и вертикален олук со Ø100 мм.

StabiCor - M

Kомпоненти на системот:

 1. Олук 4 м., Ø 125, разг. шир. 280
 2. Олук 2 м., Ø 125, разг. шир. 280
 3. Надворешен агол 90°, Ø 125 (280)
 4. Внатрешен агол 90°, Ø 125 (280)
 5. Капак универзален Ø 125
 6. Казанче за слив на вода Ø 125/100 (280)
 7. Снадка за олук Ø 125 (280)
 8. Клема за олук пократка (25x6), Ø 125
 9. Клема за олук подолга (25x6), Ø 125
 10. Држач за челна табла Ø 125
 11. Цевка за сливање вода Ø 100 / 3 м
 12. Цевка за сливање вода Ø 100 / 1 м
 13. Колено 72° Ø 100
 14. Колено 42° Ø 100
 15. Колено за вкл. во канализација Ø 100
 16. Крстосницата 72° 100/100
 17. Цевка за сливање вода со вентил за истекување Ø 100
 18. Капак за поврзување со канализација 100/115
 19. Ракав Ø 100
 20. Клема со клин 140 мм. за шахти Ø 100
 21. Клема со клин 200 мм. за шахти Ø 100
 22. Клема со завртка 140 мм. за шахти Ø 100
 23. Клема со завртка 200 мм. за шахти Ø 100
 24. Надолучна пола 2 м. / 0,15 м.
 25. Агли ≠ 90°