Се за покривот од А до Ш

Ќерамиди



Компонента од типот СИГУРНОСТ - Модели на ќерамиди:

  • Атика Антик - Премиум Производ
  • Атика PROTECTOR - Премиум Производ
  • Класик PROTECTOR - Стандарден производ кој нуди заштита од мувла и нечистотија
  • Класик - Стандарден производ  
  • Натура Плус - Поекономична
  • Икономик - Нај економичен
  • Тектура PROTECTOR - Премиум Производ
  • Тегалит PROTECTOR - Премиум Производ
  • Адриа Умбра - Нов Производ
  • Адриа Магико - Нов Производ

 

Ќерамиди Брамак - Општи карактеристики
Видови ќерамиди    
Технички податоци  Атика Антик Атика
PROTECTOR
 Класик
PROTECTOR
 Класик Натура
Плус
 Икономик Тектура 
PROTECTOR
Тегалит 
PROTECTOR
Адриа
Умбра 
Адриа
Магико 
Мин. наклон 15° 15°  15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
Мин. наклон
без подпокрив
22° 22° 22°  22° 22° 22° 22° 22° 22° 22°
Потрошу-
вачка
 на м²

~ 10

~ 10

~ 10

~ 10

~ 10

~ 10

~ 11

~ 10 ~ 10 ~ 10
Тежина/пар.: 4,7 кг 4,7 кг 4,3 кг  4,3 кг 4,3 кг 4,3 кг 4,7 кг 5,2 кг 4,6 кг 4,6 кг
Тежина/м²

~ 47 кг

~ 47 кг

~ 43 кг

~ 43 кг

~ 43 кг

~ 43 кг

~ 47 кг

~ 52 кг ~ 46 кг ~ 436 кг
Висечка должина 394 мм 394 мм 398 мм  398 мм 398 мм  398 мм 396 мм 398 мм 398 мм 398 мм
Покривна ширина  300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм  300 мм 300 мм 300 мм 300 мм 300 мм
Големина  333х420 мм  333х420 мм  330х420 мм  330х420 мм 330х420 мм  330х420 мм 330х420 мм 330х420 мм 330х420 мм 330х420 мм
Височнина на профилот  50 мм 50 мм 25 мм 25 мм   25 мм 25 мм  0 мм  0 мм  23 мм  23 мм 
РГГ РЛ  31,5 - 34 см  31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см 31,5 - 34 см
Површина мазна PROTECTOR PROTECTOR  Bramac PRO  мазна  без покриеност PROTECTOR PROTECTOR мазна мазна
Бои антик црвена црвена
црвено-
кафеава
брилјант
црна
црвена
црвено-
кафеава
антрацит
 бакарно-
кафеава
црвена
црвена
сива
црвена
антик
антрацит

црвена
антик
сива

бакарно-
кафеава

црвено-
кафеава

*РГГ РЛ - Растојание од Горен до Горен Раб на Летвите (зависи од наклонот на покривот)

Држач за прицврстување на ќерамиди

Со помош на овој држач може да се прицврстат ќерамидите при наклон на покривот поголем од 45° (наместо за се коваат). Служат и како дополнително прицврстување на ќерамиди во области со силни ветрови.

 

 

 

 

Технички карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен нерѓосувачки челик
Потрошувачка: 3 - 10 пар./м²
Примена: За сите модели на ќерамиди Брамак