Се за покривот од А до Ш

Систем за движење по покривотКомпонента од типот БЕЗБЕДНОСТ 

Безбеден и функционален систем за движење по покривот.

  • Систем со единечно стaпало
  • Систем со двојно стaпало

Систем со единечно стaпало – сигурен систем за движење. Решенијата за движење од Брамак нудат не само тестирана безбедност, но се интегрираат оптимално во рамнината на покривот. Од високо квалитетен алуминиум со слој од боја. По боја и форма оптимално одговараат со ќерамидите на Брамак. Газиште, отпорно на лизгање (410 х 250 мм) од висококвалитетен алуминиум. Лесна монтажа со приложените завртки. Нуди максимална безбедност.

Систем со двојно стaпало – газиште, отпорно на лизгање (880 х 250мм) од висококвалитетен алуминиум. Лесна монтажа со приложените завртки. Нуди максимална безбедност. Бојата одговара на покриеноста на покривот.

Ќерамида стaпало - Технички карактеристики:
Материјал: Песок, цемент, вода и неоргански пигменти
Бои: Во зависност од видот на ќерамида
Модел: Класик, Класик Протектор и Дунав
Големина: 330х420 мм
Тежина: 8,2 кг/броj
Покривна ширина: 30 см
Два отвора за навртки со дихтунг
Потрошувачка: 2 пар./стапало
Држач за стапало - Технички карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен  обоен алуминиум
Бои: Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Тежина: 0,30 кг/пар.
Потрошувачка: 1 пар./ќерамида стaпало
Единечно стапало - Технички карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен  обоен алуминиум
Бои: Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Големина: 41,0х25,0 см
Тежина: 1,45 кг/пар.; 2 штрафа навртки
Потрошувачка: 1 пар./стапало
Двојно стапало - Технички карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен  боен алуминиум
Бои: Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Големина: 88,0х25,0 см
Тежина:  3,20 кг/пар.; 2 штрафа со навртки
Забелешка: Помеѓу двете ќерамиди стaпало има уште една обична ќерамидa.
Потрошувачка: 1 пар./стапало