Се за покривот од А до Ш

Сигурност на покривотКомпонента од типот БЕЗБЕДНОСТ - Служи како фиксна точка за безбедност и за закачување при движење по скалилата на покривот.

Универзална за сите покриви со ќерамиди. Со можност за преместување со цел оптимално позиционирање на куката во жлебот на ќерамидите. Со оптоварување во насока на олукот преку слемето и настрана. Проверено по DIN EN 517 тип В.

Сигурносна кука

Секој градежен претприемач си го поставува прашањето, како може да ја обезбеди сигурноста при работа на работниците при одржување, чистење,... на веќе готови покриви? Најдоброто решение е сигурносната кука на Брамак. Таа е во основна на опремата за личната заштитна на работниците.

Сигурносната кука ги исполнува барањата на нормата БДС EN 517, тип В - оптоварување: во правец кон стреата, преку слемето, налево и надесно. Едноставната монтажа помеѓу ребрата на покривот овозможува секогаш подобро позиционирање во рамниот – делот за одведување вода на ќреамидата.

Технички карактеристики:
Материјал: Кука: топло поцинкуван челик со полиестерна обложеност;
Монтажна шина: С-профил од поцинкуван лим 1250х100х20х3 мм;
Столарси завртки: (глава "Еврејска ѕвезда") 8х140 / 80 мм.
Бои: Црвена и антрацит
Тежина: 6 кг/комплет
Потрошувачка Препорачливо при наклон над 25°: 150 м2 покрив - 1 пар.

Забелешка: во комплетот има упатство за монтажа.