Се за покривот од А до Ш

Пробиви низ покривотКомпонента од типот УДОБНОСТ

  • Ќерамида отдушник DuroVent
  • Ќерамида антена DuroVent
  • Ќерамида за одведување на издувни гасови
Ќерамида отдушник DuroVent

Заштита против пенетрација на силен дожд и снег. Многу здрав. Со убава боја со висока UV и температурна отпорност. Висококвалитетна и особено долготрајна визија. Идеални проточни својства. Сите Одводници Дуровент се вклопуваат хармонично како форма и боја во кровната површина.Тествана безбедност. Соодветно решение за секој профил ќерамида за секоја боја и површина. 

Произведена е од висококвалитетно PVC. Благодарение на големата способност за вентилација, таа може да ги задоволи зголемените барања на клиентите. При наклон на покривот од 15° до 55° горната цевка може да се монтира вертикално. Максимална работна температура + 85°C. 

Технички карактеристики:
Материјал: Тврдо PVC
Бои:  Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Примена: За сите модели на ќерамиди Брамак
Големина: 330х420 мм
Покривна ширина: 30 см
Дијаметар: Горна цевка: 125 мм
Приклушна цевка: 100 мм
Потрошувачка: 1 пар./вертикала

Забелешка: поради можното мешање на мириси не се препорачува собирањето на две цевки во еден отдушник.

Приклучен сет за отвори DuroVent

Се користи за добро дихтување на приклучната цевка за да не навлегува вода преку подпокривната фолија. Комплетот се состои од гривна и шаблон за монтажа.

 

 

 

 

Технички карактеристики:
Материјал: Мек еластичен PVC
Боja:  Црна
Примена: Кај приклучната цевка DuroVent
Големина: За цевка Ф100мм
Потрошувачка: 1 број/ DuroVent комплет
Шаблон
Материал: Картон
Боja: Кафеава
Потрошувачка: За обележување на отвор во фолијата и даскената опшивка (ако има таква).
Флексибилен приклучок и редуцир елемент за ќерамида отдушник DuroVent

Ја остварува врската помеѓу приклучната цевка и цевката за вентилацијата или канализацијата на објектот. Во горниот дел има муф додека во долниот крај е со цека Ø100мм. Двата елемента се предвидени за хоризонтална монтажа. При мопали дијаметри на цевката за вентилација поврзувањето се остварува со редуцир елементот.

 

 

 

Флексибилен приклучок - Технички карактеристики:
Материјал: Тврдо еластично PVC во облик на хармоника
Боja: Сивa
Примена:  Кон приклучната цевка на DuroVent за сите модели керамиди Брамак
Големина: DN100
Должина: Макс. 70 см
Тежина: 0,50 кг/пар.
Потрошувачка: 1 пар./DuroVent комплет
Редуцир елемент - Технички карактеристики:
Материјал: Тврдо PVC
Боja: Сивa
Примена: Кон флексибилнио приклучок DuroVent
Големина: DN100 до DN70
Тежина: 0,25 кг/пар.
Потрошувачка: 1 пар./ DuroVent комплет
Ќерамида антена DuroVent

Соодветна е за поставување на цевки низ покривот како антени и сателитски чинии. Отворот може да биде од 22 до 110 мм.

 

 

 

 

Технички карактеристики:
Материјал: Тврдо PVC
Бои:  Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Примена: За сите модели на ќерамиди Брамак
Големина: 330х420 мм
Покривна ширина: 30 см
Тежина: 1,25 кг/пар.
Висина на конусоиден дел: 22,5 см
Потрошувачка: по потреба

Забелешка: не се препорачува неговата употреба за инсталација на громобрани

Ќерамида за одведување на издувни гасови

Таа е предвидена за одведување на издувни гасови од котли и грејни тела чија цевка од надворешната страна не е потопла од +85°С.

 

 

 

 

Технички карактеристики:
Материјал: Тврдо PVC
Бои:  Црвена, црвено-кафеава, кафеава и антрацит
Примена: За сите модели на ќерамиди Брамак
Големина: 330х420 мм
Покривна ширина: 30 см
Дијаметар на цевката: АК 116 внатрешен 116 мм, надворешен 122 мм
Потрошувачка: 1 пар./цевка