Се за покривот од А до Ш

Подпокривни фолииКомпонента од типот УДОБНОСТ

Му овозможува на покривот да дише, дозволува водената пареа да излегува одвнатре нанадвор; заштитува од вода, која може да навлезе однадвор навнатре поради раликата во притисокот; го оддржува покривот сув, и со тоа му го продолжува векот на траење; ја подобрува микроклимата во подпокривното пространство.

  • Bramac Universal;
  • Bramac ELITE 2S RESISTANT;
  • Bramac ECO TECH 140;
  • Bramac Pro Plus Resistant 140;
  • Bramac STANDART 120;
  • Universal Eco;
  • Veltitech 120.
Bramac Universal
Технички карактеристики:

Хидроизолација на таванот, ја пропушта нанадвор влагата од дрвената конструкција, водената пареа од домаќинството, преостанатата градежна влага и истовремено ја одведува евентуално настанатата вода. Со многу добра цврстина и издржливост. Четирислоен материјал со вградена појачана мрежа, дифузиона мембрана и постојаност. Висока отпорност на триење, што овозможува одлична заштита на дифузионата мембрана.

 

Материјал: четирислоен полипропилен со вградена армирана мрежа

 

Боја: сива
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 12,0 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 152 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец)  (БДС EN 12310-1): надолжно 340N, попречно 360N
Јакост на затегање (БДС EN 12311-1): надолжно: 450N, попречно: 390N
Паропропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 3000 мм воден столб
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Bramac ELITE 2S RESISTANT
Технички карактеристики:

Обезбедува непропустливост на слојот со подпокривната фолија при снег и навлегување на дожд при силни бури. Предноста се двете интегрирани самолепливи ленти кои обезбедуваат уште поголема заштита од навлегување на вода или при многу силен ветар, што е предност за поставување кај покриви со релативно мал наклон на покривот.

Материјал: трoслоен полипропилен/неткан

 

Боjа: зелена
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 10,5 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 140 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец) (БДС EN 12310-1): надолжно: 180N; попречно: 180N
Јакост на затегање (БДС EN 12311-1): надолжно: 300N; попречно: 270N
Парапропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 3000 мм воден столб
Самолепиви ленти: има 2
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Bramac ECO TECH 140
Технички карактеристики:

Најповолна дифузиона фолија во однос на цената. Со многу добри паропропустливи карактеристики во однос на цената. Може да се поставува на даскени опшивки како и бетонски облоги.

Материјал: трoслоен полипропилен/нткан

 

Боjа: црна
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 10,5 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 140 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец)(БДС EN 12310-1): надолжно: 180N; попречно: 180N
Јакост на затегање(БДС EN 12311-1): надолжно: 250N; попречно: 230N
Паропропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 2500 мм воден столб
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Bramac Pro Plus Resistant 140
Технички карактеристики:

Паропропускливото фолио на Bramac е произведено посредством технологията на студено залепване (ламиниране). Хидрофобната му повърхност не се мокри. Водата остава капки върху фолиото, т. нар. „перлен ефект“ и то остава сухо. Резистентното фолио предлага с 95 % по-голяма сигурност срещу проникване на вода и пробиване от пирон. BRAMAC PRO_PLUS RESISTANT 140 е с висока паропропускливост, здраво, подходящо за монтаж както върху дъсчена обшивка, така и директно върху ребрата.

Материјал: трoслоен полипропилен/нткан

 

Боjа: зелена
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 10,5 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 140 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец)(БДС EN 12310-1): надолжно: 180N; попречно: 180N
Јакост на затегање(БДС EN 12311-1): надолжно: 250N; попречно: 230N
Паропропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 2500 мм воден столб
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Bramac STANDART 120
Технички карактеристики:

Отличен баланс между цена и качество.Това фолио се характеризира в висока паропропускливост и гарантирана водонепропускливост. фолио на Bramac. Здраво, подходящо за монтаж както върху дъсчена обшивка, така и директно върху ребрата.

Материјал: трoслоен полипропилен/нткан

 

Боjа: сива / бела
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 10,5 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 120 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец)(БДС EN 12310-1): надолжно: 130N; попречно: 140N
Јакост на затегање(БДС EN 12311-1): надолжно: 170N; попречно: 120N
Паропропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 2000 мм воден столб
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Universal Eco
Технички карактеристики

Нуди подобри карактеристики на цврстина, јакост на пробивање и водоотпорност во споредба со други слични производи на пазарот, при тоа на многу поприфатлива цена. Системско решение за покриви со наклон од 15 до 17 степени. Во споредба со БРАМАК Universal има помала јакост на на затегање и отпорност на кинење и кај него недостасува армираниот слој.

Материјал: трослоен полипропилен/неткан

 

Боја: зелена
Примена: за поставување врз даскена опшивка или директно врз ребрата
Тежина/ролна: околу 10,5 кг
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²
Тежина на м² (БДС EN 1849-2): околу 140 гр/м²
Отпорност на кинење (клинец) (БДС EN 12310-1): надолжно: 180N; попречно: 180N
Јакост на затегање (БДС EN 12311-1): надолжно: 300N; попречно: 270N
Парапропустливост Sd-вредност (БДС EN 12572): 0,03 м
Отпор на пропустливост на вода (БДС EN1928): WI
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 3000 мм воден столб
Отпорност на пожар (БДС EN 13501-1: БДС EN 11925-2): класа Е
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м²/м² покривна површина со вкл. преклоп

 

Veltitech 120
Технички карактеристики:

Затворена (паронепропустлива) подпокривна фолија за покривни конструкции без даскена опшивка и ненаселен подпокривен простор. Значително е полесна од материјалите на база на битумен и затоа се поставува многу полесно и поедноставно. Најевтината фолија за ненаселен поткровен простор, што не треба да се поставува врз даскена опшивка. Не ја пропушта водената пареа одоздола нагоре.

Материјал: двослоен полипропилен

Боја: црна
Примена: за директно поставување врз роговите
Јакост на затегање: надолжно: 230±30 N/5см, попречно: 200±30 N/5см
Отпорност на пожар: В2 согласно нормата В3800
Пропустливост на пареа: нема
Отпорност на вода (БДС EN 20811): 3000 мм воден столб
Отпорност на UV-зраци: 4 месеци
Големина на ролна: должина 50 м, ширина 1,5 м, површина 75 м²

Тежина:

околу 120 гр/м²

Тежина на ролна: околу 9 кг
Температура при работа: од -40 до +80°C
Потрошувачка: мин. 1,07 м² / м² покривна површина со вкл. преклоп