Се за покривот од А до Ш

Направи сам, најчесто поставувани прашања

 

Прашања, на кои, секој треба да може да одговори ако сака сам да го направи својот покрив!

 

 1. Која е разликата помеѓу ладниот и топлиот покрив?
 2. Кој покрив е ладен и вентилиран?
 3. Оптовареност на покривот
 4. Вентилација на просторот помеѓу ќерамидите и даскената обшивка
 5. Вентилациони отвори во областа на слемето
 6. Што е подпокрив?
 7. Контралетви и летви
 8. Топлотна изолација
 9. Општа информација за покривниот материјал
 10. Како се одредува ширината на конструкцијата?
 11. Како се одредува прав агол во однос на стреата?
 12. Како се редат ќерамидите?
 13. Како се расцртува решетката од летви?
 14. Кои се предностите на однапред исцртаната решетка од летви?
 15. Важни инструкции за покривната конструкција
 16. Како да се постигне добра вентилација (довод и одвод на воздух под керамидите)?
 17. Како треба да се прицврстуваат ќерамидите?
 18. Важна информација за мерките / димензиите на летвите
 19. Шема за поставување на снегобран ќерамидите за сите модели на Брамак ќерамидите
 20. Што всушност е снегобран системот?
 21. Како да ја заштитиме стреата од снег?
 22. Стручни совети од Брамак