Се за покривот од А до Ш

Која е разликата помеѓу ладниот и топлиот покрив?

Кос покрив како ладен кров

 

Рамниот покрив како топол кров

 

Што е подпокрив?

Се наоѓа помеѓу носечката конструкција и ќерамидите. Се состои од даскена обшивка, хидроизолација потпокривна фолија и контралетви (мин.5 / 5 см).

Подпокрив - Кај простории под покривот во кои се живее и/или наклон на покривот < 22º (40%).


Подпокрив без даскена обшивка кај простории под покривот во кои не се живее и/или наклон на покривот > 22º (40%)


следна > : Кој покрив е ладен и вентилиран?