Се за покривот од А до Ш

Како да се постигне добра вентилација (довод и одвод на воздух под керамидите)?

За да се овозможи неопходната вентилација , разполагаме со следните елементи за вентилација:

Модел ќерамидаВентилационен попречен пресек
Вентилациона ќерамида / см 3 парчиња.MetalRoll ≈ 230 cm²/mFigaRoll Plus ≈ 150 cm2/mEcoRoll ≈ 150 cm2/m
Атика Антик, Протектор 22 230 150 150
Дунав 50 230 150 150
Класик, Класик Протектор 50 230 150 150
Натура, Спектра Економик 50 230 150 150
< претходен: Важни инструкции за покривната конструкција
следна > : Како треба да се прицврстуваат ќерамидите?