Се за покривот од А до Ш

Шема за поставување на снегобран ќерамидите за сите модели на Брамак ќерамидите

Шема А
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 8 (осма) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 1,3 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
  
Шема В
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 7 (седма) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 1,4 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
Шема С
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 6 (шеста) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 1,8 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
Шема D
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 5 (пета) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 2 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
Шема Е
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 2 /4  ??? (втора) (четврта) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 2,5 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
  
Шема F
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 3 (трета) нагоре се снегобран ќерамиди. РПотрошувачка: приближно 3,4 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.

Забелешка: Снегобран ќерамидите секогаш се ставаат наизменично на површината на покривот од вториот ред нагоре. Кај моделите Атика Антик и Атика Протектор се користат снегобрани (со куки за задржување на снегот), кои се редат по истите шеми. 

Шема G
Сите ќерамиди на вториот ред од стреата и секоја 2 (втора) нагоре се снегобран ќерамиди. Потрошувачка: приближно 5 парчиња/м² и целиот втор ред од стреата.
  
< претходен: Важна информација за мерките / димензиите на летвите
следна > : Што всушност е снегобран системот?