Се за покривот од А до Ш

Како да ја заштитиме стреата од снег?

За да се избегне кршењето на предниот раб на ќерамидата на стреата од притисокот на снегот, првиот ред ќерамиди не треба да се допира врз олукот, а да лежи врз летвата на стреата. Самата летва е покриена со надолучен лим. Вентилирањето на стреата се остварува преку висината на контралетвите. Просторот над топлоизолацијата треба да се проветрува преку отворите под даскената оплата помеѓу контралетвите и ѕидот.

< претходен: Што всушност е снегобран системот?
следна > : Стручни совети од Брамак