Се за покривот од А до Ш

Што е подпокрив?

Тоа е дел од покривот, кој се состои од даскена обшивак, хидроизолациона подпокривна фолија и контралетва.

Изградба на подпокрив е потребен во следниве случаи:

  • Тавански кат на кој се живее
  • При помал наклон на покривот од 22º (40%)
  • Објекти во планински области
  • Земјоделски индустриски објекти
  • Заштита од прав и и снег
Подпокрив без даскена обшивка

Подпокривот без даскена обшивка претставува конструктивно попроста и поповолна алтернатива на подпокривот, освен ако не е поинаку предвидено. За тоа се погодни подпокривните фолии на Брамак.

Тие штитат од:

  • Навлегување на снег и прав
  • Загадување од земјоделска дејност

Подпокривот задолжително се применува при наклон ≤ 22º

< претходен: Вентилациони отвори во областа на слемето
следна > : Контралетви и летви