Се за покривот од А до Ш

Колку ќе чини еден нов покрив?

Иако знаеме дека од новото подобро нема, сепак се надеваме мајсторот ќе ни каже дека и ситна санација би завршила работа. Во времиња како овие важно да се разбере што точно ни е потребно, бидејќи секој кој гради нова куќа или прави санација на постоечки покрив доаѓа неизбежно до прашањето за цената на покривот, кој за жал нема категоричен и дефинитивен одговор. Цената зависи од бројни и разновидни фактори. И тука со полна сила важи правилото: «Евтиното излегува секогаш поскапо!» Ние од искуство знаеме дека обично повисоката цена одговара и на подобар квалитет, се разбира тука не зборуваме за екстремно скапо.

< претходен: Како да се вклопиме во вашиот буџет?
следна > : Колку би чинела реконструкцијата на покривот?