Се за покривот од А до Ш

Ќе влијае ли слабо одржуваниот покрив на цената на мојот дом?

Секоја потреба од поправка може да се користи како повод за намалување на цената од купувачите на еден дом. Нашето истражување покажува дека повеќе од две третини од наводните купувачи преговараат за цената при станови, кои имаат потреба од нови прозорци (56%) или поправка на покривот (76%), додека околу половина имаат тенденција да се договорат кај несовремена кујна (53%) или бања (47).

Аналитичар во недвижен имот вели: ""Куќа која има потреба од нов покрив или поправка на истиот, е одлична зделка во контекст на зделките со недвижен имот, и има голема веројатност купувачите да го искористат ова како причина да ја намалат цената на имотот. Во времиња, кога пазарот за недвижен имот не е многу раздвижен, како што би можел да биде, продавачите треба да сторат сé за нивниот дом да е привлечен и да ги убедат потенцијалните купувачи дека тој е одлична инвестиција за нивните пари.“

< претходен: Каква подпокривна фолија е најдобро да користиме?
следна > : Дали осигурувањето на домот ќе ја покрие поправката на покривот?