Се за покривот од А до Ш

Скеле - ќе ми треба ли?

Многу веројатно е пресметките за работа на покривот да вклучуваат и скеле. Постојат строги правила за секој вработен на одредена висина, па вашиот изведувач треба да користи скеле, кога работи на покривот.

Во утврдените Правила за Здравје и Безбедност е можно да има барања за употреба на скеле и заштитни објекти, со цел да го заштитат некој (или нешто) од паѓање од покривот.

ПЗБ исто така, предвидува дека никаква работа не може да биде извршена во ладно, дождливо или ветровито време.

Реномираните покривни мајстори ги почитуваат сите барања за Здравје и Безбедност. Секоја работа која се врши на височина е опасна и според Правилникот за Здравје и Безбедност мајсторите за покриви ја претставуваат најголемата групаод градежниците, дури 24%, кои загинале при паѓање од покриви.

< претходен: Дали осигурувањето на домот ќе ја покрие поправката на покривот?
следна > : Дали мојот покрив има потреба од вентилација?