Се за покривот од А до Ш

Дали мојот покрив има потреба од вентилација?

Секој нов покрив има потреба од високо и ниско ниво на вентилација. Подпокривните простории имаат потреба од вентилација, за да се избегне кондензацијата. Таа може да биде навистина голем проблем, особено во куќи кои се добро изолирани и заштитени од надворешни влијанија.

Проблемот се должи од настанатата водена пареа од секојдневниот живот. Туширање, готвење и миење - сите тие формираат пареа која циркулира во куќата. Топлиот воздух се зголемува и така жешкиот влажен воздух се собира во куќата и достигнува до покривот.

Ако покривот не е соодветно вентилиран, водената пареа кондензира од долната страна на покривот и предизвикува влага. Ова може да биде навистина голем проблем, а мокрењето на изолацијата на покривот може да предизвика мувла и гниење на дрвените греди од покривната конструкција.

Единствениот ефикасен начин да се спречи овој проблем, е да се има соодветна вентилација на ниско и високо ниво истовремено.

Ниско ниво на вентилација се обезбедува преку отвор, создаден помеѓу изолацијата и подпокривниот слој во стреата, така што воздухот навлегува во подпокривниот простор и излегува од другата страна. Високото ниво на вентилација се наоѓа на или во близина на слемето на покривот. Ова создава ефект на пополнување, кој го вади воздухот одвнатре нанадвор од покривот, независно од условите на времето.

Овој метод секогаш бил признат како ефикасен начин за вентилација на подпокривните простори, но во последната деценија има тренд да се користат невентилирани покривни конструкции. Се смета дека влагата може да биде ослободена преку паропропусни подпокривни слоеви.

Сепак, во последните две ладни зими беше забележано драматично зголемување на проблемите поврзани со кондензацијата и тоа покажа дека паропропусни подпокривни слоеви сами по себе не се доволни.

Вреди да проверите дали вашиот мајстор за покриви ги вклучил двете нивоа на вентилација - ниско и високо, при проектирањето и изградбата на вашиот нов покрив. Ова ќе ви гарантира дека никогаш нема да имате проблем со кондензацијата.

< претходен: Скеле - ќе ми треба ли?
следна > : Може ли гнилата конструкција да доведе до протекување?