Се за покривот од А до Ш

Може ли гнилата конструкција да доведе до протекување?

Безусловно тоа е една од најчестите причини за протекување на покривите. Подпокривниот слој се наоѓа под ќерамидите и придонесува покривот да биде отпорен на атмосферски влијанија. Кога дождовницата ќе навлезе под ќерамидите, подпокривниот слој ја доловува водата и ја носи до олуците на работ на кровот.

Многу чест проблем за подпокривниот слој е вдлабнувањето на долниот крај и гниење со времето. Веднаш откако ќе се случи тоа, олукот се запушува и водата, останата на подпокривниот слој, мора да најде друг излез - оттука доаѓа и протекувањето.

< претходен: Дали мојот покрив има потреба од вентилација?
следна > : Може ли мов да предизвика протекување на покривот?