Се за покривот од А до Ш

Може ли мов да предизвика протекување на покривот?

Да, може. Покривите се дизајнирани да ја одведат дождовницата до олуците. Во случај да има премногу мов на покривот, тој може да запуши овие канали и евентуално да предизвика протекување.

Големата акумулацијата на мов треба да биде прекината и покривот да се третира со биоциди, за да се спречи повторна појава. Сепак, никогаш не треба да користите вода под висок притисок, за да се отстрани мов, бидејќи тоа може да ги оштети ќерамидите. Најдобро решение е едноставно да ги промените ќерамидите со Брамак Протектор.

< претходен: Може ли гнилата конструкција да доведе до протекување?
следна > : Дали тежината на новите ќерамиди има влијание врз покривот?