Се за покривот од А до Ш

Колку време треба да издржи покривот?

Издржува 50 години. По овој период ќе ви се наметне редовно одржување на покривот, со цел да се зачува неговата водоотпорност. Не само ќерамидите се оние кои штитат, обично тоа се подпокривниот слој (фолија), елементите за сува монтажа и елементите од покривниот систем. Токму тие се од исклучително значење за водонепропустливоста на покривот.

< претходен: Како да ги намалиме трошоците за нов покрив?