Се за покривот од А до Ш

Список за вашиот проект

     

    • Проверете дали за проектот треба градежна дозвола и дајте го проектот на разгледување во општина што е можно порано.
    • Има ли локални прописи во проектирањето од кои зависи реконструкцијата на покривот? Контактирајте со архитект, проектант или општината за да дознаете.
    • Дали постоечкиот покрив има повеќе од 50 години? Треба да ја проверите состојбата на гредите, за да утврди дали има смисла да ја замените целата конструкција во оваа фаза.
    • Ќе биде ли покривот изграден согласно барањата и стандардите за избегнување на кондензација што може да е проблем при ладни подпокривни простори.