Се за покривот од А до Ш

Целосен пакет со информации за нашите производи

Сите каталози на Брамак се достапни онлајн на: www.bramac.bg/download/katalozi.html

Ако преферирате да ви пратиме печатани каталози, можете да го потполните барањето овде.

Пакетот вклучува:

  • Каталог – Домот со Брамак. Многу повеќе од покрив над нашите глави.
  • Листа со цените на производите 2016 – Ќерамиди, покривни аксесоари, системи за одводнување, соларен покрив.
  • Каталог – Соларен покрив  -  Новата слобода. Енергија од својот покрив. Се за соларните колектори плус технички податоци и цени.
  • Инструкции за монтирање на Соларен Покрив Брамак.