Се за покривот од А до Ш

Пратктични и теоретски обуки

Услугата е дел од програмата "Брамак Топ Мајстор" за сертификација. Може да ја користат сите градежници, стручњаци за градење и реконструкција на покриви, кои работат активно со производите на Брамак и нудат квалитетно монтирање согласно инструкциите на производителот.